Rýchle odkazy

Študent

Rodič

Záujemca o štúdium

Fotogalérie

 

ďalšie fotky

Majster rétor

 
02
mar
Majster rétor

„Príprava na túto súťaž mala u mňa dve časti. Prvou boli dlhé roky intenzívneho tréningu, za ktoré vďačím všetkým angličtinárom.

Kritériá prijímacieho konania do osemročnej formy štúdia pre šk. rok 2021/2022

 
22
feb
Kritériá prijímacieho konania do osemročnej formy štúdia pre šk. rok 2021/2022

Kritéria prijímacieho konania do osemročnej formy štúdia

Kritériá prijímacieho konania do štvorročnej formy štúdia pre šk. rok 2021/2022

 
22
feb
Kritériá prijímacieho konania do štvorročnej formy štúdia pre šk. rok 2021/2022

Kritériá prijímacieho konania do štvorročnej formy štúdia

Možnosť darovať 2% z daní...

Združenie rodičov pri PGJB
17
feb
Možnosť darovať 2% z daní...

Informácie ohľadom možnosti darovať 2% z daní Rodičovskému združeniu pri PGJB

ďalšie aktuality

Piaristické gymnázium
s vyše 370 ročnou tradíciou

je cirkevné gymnázium, ktoré sa snaží o integrálnu výchovu ľudskej osobnosti spojením viery, vedy, kultúry a života, čo je vyjadrené v jeho hesle „Pietas et litterae“ - „Veda a zbožnosť“.

Mám záujem o štúdium Z histórie

1649 založenie gymnázia jezuitmi
1990 posledné obnovenie gymnázia
1867 absolventov od obnovenia gymnázia
42 pedagógov
(9 z absolventov)
456 súčasných žiakov

Jedálny lístok

23 nov pondelok

Desiata:

Obed:

24 nov utorok

Desiata:

Obed:

25 nov streda

Desiata:

Obed:

26 nov štvrtok

Desiata:

Obed:

27 nov piatok

Desiata:

Obed:

Odhlásenie stravy

Piaristické gymnázium Jozefa Braneckého v Trenčíne

Piaristické gymnázium Jozefa Braneckého
Palackého 4, P.O.Box 86,
912 50 Trenčín

Ústredňa: 032/7432251-53
Sekretariát: 032/7431496
Riaditeľ: 0905/553998
Zborovňa: 032/2851516, 032/2851519

Vedúca jedálne: 032/2851520
Fax: 032/7431495
Email: mail@piar.gtn.sk