Hviezdoslavov Kubín

Domov > Hviezdoslavov Kubín

Rýchle odkazy

Študent

Rodič

Záujemca o štúdium

04
mar

Slová básnikov a prozaikov v podaní našich žiačok a žiakov zazneli v priestoroch nášho Piaráku 12.2.2020 v súťaži Hviezdoslavov Kubín.

 Žiaľ, v porovnaní s minulými ročníkmi bola tohtoročná súťaž v prednese pomerne chudobná na súťažiacich, čo sa však neodzrkadlilo na jej kvalite. A tak môžeme spolu zablahoželať víťazom a poďakovať  všetkým recitátorkám a recitátorom, ktorí nám svojimi veršami  sprostredkovali umelecký dotyk s krásou slova.
 
 
Výsledková listina:
2. kategória: POÉZIA: 1. MIESTO- neudelené
                                2. MIESTO- M. Holá (Príma)
                                3. MIESTO- T. Babulíková  (Príma)
                         
                   PRÓZA:  1. MIESTO- M. Karnek  (Príma) 
                                2. MIESTO- J. Fraňo  (Príma)
                                3. MIESTO- T. Babulíková  (Príma)  
 
3. kategória:  PRÓZA: 1. MIESTO-  S. Stašáková  (Sekunda) 
                                2. MIESTO-  T. Stašáková  (Sekunda) 
                                3. MIESTO-  neudelené
 
4. kategória: POÉZIA: 1. MIESTO- L. Koštialiková ( IV. B)
                                2. MIESTO- M. Briatka (III. A)
                                3. MIESTO-I. Kériová   (III. A)
 
FOTOGALÉRIA
Piaristické gymnázium Jozefa Braneckého v Trenčíne

Piaristické gymnázium Jozefa Braneckého
Palackého 4, P.O.Box 86,
912 50 Trenčín

Ústredňa: 032/7432251-53
Sekretariát: 032/7431496
Zborovňa: 032/2851516, 032/2851519

Vedúca jedálne: 032/2851520
Fax: 032/7431495
Email: mail@piar.gtn.sk