Organizácia vyučovania na začiatku školského roka

Domov > Organizácia vyučovania na začiatku školského roka

Rýchle odkazy

Študent

Rodič

Záujemca o štúdium

30
aug

Mgr. Miroslava Cíbiková

Časový harmonogram začiatku školského roka 2021/2022 - štvrtok 2.9.

Svätá omša 9:00              

zúčastnia sa jej triedy: sekunda, tercia, kvarta, kvinta, sexta, septima, 3. A, 3. B

(ak sú žiaci z uvedených tried prihlásení na obed, obed v bude pre nich od 10:00)

Žiaci sa stretnú s triednym učiteľom pred Piaristickým kostolom.

 

Svätá omša 10:00           

zúčastnia sa jej triedy: 2. A, 2. B, 4. A, 4. B, oktáva, príma, 1. A, 1. B

(ak sú žiaci z uvedených tried prihlásení na obed, obed bude pre nich od 11:00)

Žiaci tried 2. A, 2. B, 4. A, 4. B, oktáva sa stretnú s triednym učiteľom pred Piaristickým kostolom.

Žiaci tried príma, 1. A, 1. B sa o 9:00 stretnú vo svojich triedach, kde bude slávnostné otvorenie školského roka a následne sa o 9:50 spolu so svojimi triednymi učiteľmi presunú na sv. omšu.

Piaristické gymnázium Jozefa Braneckého v Trenčíne

Piaristické gymnázium Jozefa Braneckého
Palackého 4, P.O.Box 86,
912 50 Trenčín

Ústredňa: 032/7432251-53
Sekretariát: 032/7431496
Riaditeľ: 0905/553998
Zborovňa: 032/2851516, 032/2851519

Vedúca jedálne: 032/2851520
Fax: 032/7431495
Email: mail@piar.gtn.sk