,,Pancake day“ po slovensky

Domov > ,,Pancake day“ po slovensky

Rýchle odkazy

Študent

Rodič

Záujemca o štúdium

11
apr

žiaci z PA

Palacinka je obľúbenou maškrtou detí i dospelých nie len u nás na Slovensku, ale napríklad aj vo Veľkej Británii. Prvýkrát sa objavila v kuchárskych knihách už v roku 1439. A približne rovnako stará je aj tradícia vyhadzovania- flippovania- palaciniek počas slávnostného predveľkonočného behu.

 “And every man and maide doe take their turne, And tosse their Pancakes up for feare they burne.” (Pasquil’s Palin, 1619)

Každý rok 47 dní pred Veľkou nocou počuť v uliciach anglických miest zvuk zvonov (Pancake Bell) vyzývajúcich veriacich k spovedi, ale i džavot detí či smiech dospelých sláviacich posledný deň pred začiatkom pôstu. Na znak odriekania si dobrôt počas pôstu si v utorok pred Popolcovou stredou (,,Shrove Tuesday“)  Angličania pochutnávajú na palacinkách. Zvony vyrušili aj ženu menom Olney práve pri pečení palacinky v roku 1445, ktorá dobehla do kostola v zástere a s panvicou v ruke. Odvtedy je beh s palacinkou súčasťou osláv a stal sa známym po celom svete.

Spolu so žiakmi nášho gymnázia sme si priblížili túto tradíciu aj tento rok 26.2.2019, kedy sme rozprúdili atmosféru na Mierovom námestí. Žiaci 3. ročníka pripravili stanovište svojim mladším spolužiakom z Prímy a Sekundy. Skúsenosti Sekundy z minulého roku sa odrazili v zaslúženom víťazstve. Sladké palacinky im boli rovnako dobrou odmenou ako Primanom cenou útechy. Možno preto, lebo si ich vlastnoručne pripravili. Celý deň sa niesol vo veselom duchu, o čom svedčia aj výpovede samotných zúčastnených:

,,I love pancake day. It was interesting and different than our traditions.We ran with pancakes. We didn´t win, but the next year we will win!“

,,Bolo to dobré, palacinky mi chutili! Bola veľká sranda. A hlavne, že sme sa neučili. Ďalší rok by sme chceli vyhrať. Teším sa.“

,,Bolo to úplne super. Všetci urobili výborné palacinky. Aj keď po tomto palacinkovom dni sme aspoň na týždeň palacinky nechceli ani vidieť.“

,,I like it so much. The activity was really funny and I think all class enjoyed it. I´m looking forward to next year.“

,,Aj keď sme ako príma prehrali, nabudúci rok budúcu prímu porazíme ako sekunda.“

FOTOGALÉRIA

Piaristické gymnázium Jozefa Braneckého v Trenčíne

Piaristické gymnázium Jozefa Braneckého
Palackého 4, P.O.Box 86,
912 50 Trenčín

Ústredňa: 032/7432251-53
Sekretariát: 032/7431496
Zborovňa: 032/2851516, 032/2851519

Vedúca jedálne: 032/2851520
Fax: 032/7431495
Email: mail@piar.gtn.sk