Súťaž iBobor

Domov > Súťaž iBobor

Rýchle odkazy

Študent

Rodič

Záujemca o štúdium

22
nov

Ing. Balážová Miroslava

V školskom roku 2022/23 prebiehala v dňoch 7. - 11. novembra 2022 online informatická súťaž iBobor. V rámci Slovenska sa jej zúčastnilo 124 574 súťažiacich.

            V pondelok 7. novembra súťažilo 22 385 Kadetov (žiakov 8. a 9. ročníka ZŠ, tercia a kvarta osemročného gymnázia). Z prihlásených 5 žiakov TERCIE sa súťaže zúčastnili 4 žiaci:       

Zuzana Chovancová „úspešný riešiteľ“ (percentil 91,65)
Hanka Kováčová „úspešný riešiteľ“ (percentil 87,03)   Karolína Hrehušová a Klára Repová

            V utorok 8. novembra súťažilo 5 918 Seniorov         (3. a 4. ročník SŠ, septima a oktáva osemročného gymnázia). V tejto kategórii sa zúčastnil súťaže Dávid Soliar zo IV.B.

             V stredu 9. novembra súťažilo 27 676 Benjamínov (žiakov 6. a 7. ročníka ZŠ, príma a sekunda osemročného gymnázia).  Z prihlásených 7 žiakov PRÍMY sa súťaže zúčastnilo 5 žiakov:


            Vo štvrtok 10. novembra súťažilo 11 644 Juniorov (žiakov 1. a 2. ročníka SŠ,  kvinta a sexta osemročného gymnázia). Z prihlásených 8 žiakov sa súťaže zúčastnilo 5 žiakov:

Všetkým úspešným riešiteľom srdečne blahoželáme.

Vysvetlivka:
Percentil znamená koľko súťažiacich v rámci Slovenska žiak predbehol.

Zhrnutie:
16. ročník súťaže iBobor je už za nami v nasledujúcich číslach:

 

FOTOGALÉRIA: 

Piaristické gymnázium Jozefa Braneckého v Trenčíne

Piaristické gymnázium Jozefa Braneckého
Palackého 4, P.O.Box 86,
912 50 Trenčín

Email: mail@piar.gtn.sk

Ústredňa: 032/7432251-53
Sekretariát: 032/7431496
Riaditeľ: 0905/553998
Zborovňa: 032/2851516, 032/2851519
Vedúca jedálne: 032/2851520