Zastavenie platieb stravného

Domov > Zastavenie platieb stravného

Rýchle odkazy

Študent

Rodič

Záujemca o štúdium

06
apr

RNDr. Silvia Bagínová

Vážení rodičia, zamestnanci a žiaci! Nakoľko je veľmi pravdepodobné, že tento školský rok už do školy nepôjdeme, prosíme vás,

aby ste zastavili platby stravného do našej školskej jedálne a zrušili trvalé príkazy na úhradu stravy. Doterajšie poplatky za stravu, ktoré neboli vyčerpané, Vám budú vyúčtované a vrátené.

Piaristické gymnázium Jozefa Braneckého v Trenčíne

Piaristické gymnázium Jozefa Braneckého
Palackého 4, P.O.Box 86,
912 50 Trenčín

Ústredňa: 032/7432251-53
Sekretariát: 032/7431496
Zborovňa: 032/2851516, 032/2851519

Vedúca jedálne: 032/2851520
Fax: 032/7431495
Email: mail@piar.gtn.sk