Zaži čisté rieky Slovensko 2021

Domov > Zaži čisté rieky Slovensko 2021

Rýchle odkazy

Študent

Rodič

Záujemca o štúdium

24
jún

Karolína Jarošová

V rámci oslavy Svetového dňa životného prostredia a Svetového dňa oceánov sa niektorí študenti Piaristického gymnázia J. Braneckého v piatok 4. júna zúčastnili akcie s názvom "Zaži čisté rieky Slovensko 2021".

Pripojili sa tak k 150 národom, počnúc od Nového Zélandu až po Havaj, ktoré sa v týchto dňoch rozhodli prispieť k čistejšiemu životnému prostrediu. Projekt organizoval Human Health Institute n.o. v spolupráci s River Cleanup. O dobrovoľníkov na našej škole nebola núdza. Žiaci vybavení rukavicami a vrecami od mesta Trenčín na čele s pánom učiteľom Slukom poupratovali pobrežie Váhu a okrem smetí si odniesli aj dobrý pocit.

Škola sa týmto odprezentovala na medzinárodnej úrovni, aj na úrovni mesta:

https://www.facebook.com/humanhealthinstitute/photos/pcb.4054092894626608/4054090367960194/

https://trencin.sk/aktuality/upratovali-brehy-rieky/

Piaristické gymnázium Jozefa Braneckého v Trenčíne

Piaristické gymnázium Jozefa Braneckého
Palackého 4, P.O.Box 86,
912 50 Trenčín

Ústredňa: 032/7432251-53
Sekretariát: 032/7431496
Riaditeľ: 0905/553998
Zborovňa: 032/2851516, 032/2851519

Vedúca jedálne: 032/2851520
Fax: 032/7431495
Email: mail@piar.gtn.sk