O škole

Domov > O škole

Rýchle odkazy

Študent

Rodič

Záujemca o štúdium

Piaristické gymnázium Jozefa Braneckého je osemročné a štvorročné cirkevné gymnázium, ktoré sa snaží o integrálnu výchovu ľudskej osobnosti spojením viery, vedy, kultúry a života, čo je vyjadrené v jeho hesle „Pietas et litterae“, „Veda a zbožnosť“. Každý žiak i pedagóg má v nej priestor na získanie skúsenosti s katolíckym spoločenstvom, kde dôležitá je starostlivosť o druhého pred vlastným individualizmom. Škola chce ponúknuť nielen kvalitné vzdelanie, ktoré by jej absolventov pripravilo na štúdium na slovenských a zahraničných univerzitách a tak pomohlo k ich uplatneniu sa v profesionálnom a spoločenskom živote, ale chce ponúknuť aj živú skúsenosť, že medzi vzdelaním a vierou nie je rozpor, ale syntéza. Jeho súčasnosť čerpá z bohatej stáročnej histórie, ktorá začína príchodom jezuitov do Trenčína.

Piaristické gymnázium Jozefa Braneckého v Trenčíne

Piaristické gymnázium Jozefa Braneckého
Palackého 4, P.O.Box 86,
912 50 Trenčín

Email: mail@piar.gtn.sk

Ústredňa: 032/7432251-53
Sekretariát: 032/7431496
Riaditeľ: 0905/553998
Zborovňa: 032/2851516, 032/2851519
Vedúca jedálne: 032/2851520