Pedagogickí zamestnanci

Domov > O škole > Pedagogickí zamestnanci

Rýchle odkazy

Študent

Rodič

Záujemca o štúdium

P. Stanislav Bujdák, SchP. - riaditeľ (KNB)

Mgr. Alica Kulichová - zástupkyňa riaditeľa (CHE)

Mgr. Jarmila Bacová (INF)

RNDr. Silvia Baginová - triedna učiteľka triede Kvarta (CHE, MAT, SEC)

Ing. Miroslava Balážová - (INF)

Mgr. Anna Betáková - triedna učiteľka triede Príma (SJL)

Mgr. Nadežda Brosková - (ANJ, TAJ, KAJ)

Mgr. Miroslava Cíbiková - triedna učiteľka triede Kvinta (OBN, UKL, MDV, SPS, PSY)

Mgr. Tatiana Cibíková - (SJL)

Mgr. Štefánia Čerňanská - triedna učiteľka triede Septima (SJL, LIS)

Mgr. Martina Čuláková - (RUJ, ANJ)

Mgr. Elena Petrík Danišová - (SPJ)

RNDr. Alexander Doms - (GEG, SEG)

Ing. Viera Feriancová - (EKO)

Mgr. Ľubomíra Fialová - triedna učiteľka triede 3.A (KNB, SJL, LIS)

Mgr.Art Martin Gašpar - (VYV, UMK, DEU)

Mgr. Tatiana Gašková - triedna učiteľka triede 2.A (BIO, SEB)

ThDr. Zuzana Grabczak, PhD. - triedna učiteľka triede Sexta (KNB)

Mgr. Alžbeta Holúbková - (ANJ, KAJ)

Mgr. Paulína Hrádocká - triedna učiteľka triede 1.B (ANJ)

Mgr. Silvia Jakubová - (ANJ, VYV)

Mgr. Miroslava Kaššovicová - triedna učiteľka triede Oktáva (TSV)

Mgr. Alica Klimešová - (FRJ, SPJ)

Mgr. Alexandra Krátka - (NEJ, RUJ)

Mgr. Ivan Mačák - (TSV)

Mgr. Monika Pilková - triedna učiteľka triede 2.B (TSV, OBV, UKL)

PaedDr. Lenka Sijková Sopoligová - (HUV)

Mgr. Tomáš Sluka - triedny učiteľ triede 1.A (BIO, GEO)

Mgr. Katarína Šašinková - triedna učiteľka triede 4.A (FYZ, MAT)

P. Mgr. Stanislav Šimkovič, PhD., SchP. - (KNB, FYZ)

RNDr. Viera Škripcová - (NEJ)

RNDr. Magdalena Tomanová, PhD., - triedna učiteľka triede 4.B (MAT, CHE)

PaedDr. Andrea Urbanová, PhD., - (MAT, CHE)

Mgr. Zuzana Urbanová - triedna učiteľka triede Sekunda (DEJ, LAT, SED)

Mgr. Diana Vylamová - triedna učiteľka triede 3.B (NEJ, SPJ)

Mgr. Ľubomíra Zahumenská - triedna učiteľka triede Tercia (FYZ, MAT)

Ing. Gabriela Zelíková - (ANJ)

Ing. Ľubica Zollerová - (ANJ, NEJ, KAJ)

Ing. Ján Žabka - (INF, SEN)

Mgr. Adriana Žáčiková - (DEJ)

Piaristické gymnázium Jozefa Braneckého v Trenčíne

Piaristické gymnázium Jozefa Braneckého
Palackého 4, P.O.Box 86,
912 50 Trenčín

Ústredňa: 032/7432251-53
Sekretariát: 032/7431496
Zborovňa: 032/2851516, 032/2851519

Vedúca jedálne: 032/2851520
Fax: 032/7431495
Email: mail@piar.gtn.sk