Pedagogickí zamestnanci

Domov > O škole > Pedagogickí zamestnanci

Rýchle odkazy

Študent

Rodič

Záujemca o štúdium

 

KONZULTAČNÉ hodiny pedagógov pre rodičov

 

RNDr. Silvia Baginová - riaditeľka (MAT)

Mgr. Miroslava Cíbiková - zástupkyňa riaditeľa (PSY, OBN)

Mgr. Jozef Antonič - školský psychológ

Mgr. Jarmila Bacová (INF, PRO)

Ing. Miroslava Balážová - (INF)

Mgr. Anna Betáková - triedna učiteľka triede Kvarta (SJL, LIS)

Mgr. Nadežda Brosková - (ANJ, KAJ)

P. Stanislav Bujdák, SchP - (MAT, SEM)

Mgr. Tatiana Cibíková - (SJL)

Mgr. Štefánia Čerňanská - triedna učiteľka triede Sexta (SJL, LIS)

Mgr. Martina Čuláková - triedna učiteľka triede Oktáva (RUJ, ANJ)

Mgr. Elena Petrík Danišová - (SPJ, KSJ)

Ing. Viera Feriancová - (EKO)

Mgr. Ľubomíra Fialová - (KNB, SJL, LIS)

Mgr. Tatiana Gašková - triedna učiteľka triede 1.A (BIO, SEB, TSV)

Mgr.Art. Martin Gašpar - triedny učiteľ triede Tercia (VYV, UKL, MDV)

P. Juraj Gendiar, SchP - (KNB)

Mgr. Viera Gimecká - (TSV)

ThDr. Zuzana Grabczak, PhD. - (KNB)

Mgr. Alžbeta Holúbková - triedna učiteľka triede 3.A (ANJ, KAJ)

Mgr. Michaela Chlebanová - triedna učiteľka triede Príma (GEG, SEG, OBN)

Mgr. Silvia Jakubová - triedna učiteľka triede 3.B (ANJ)

Mgr. Alica Kulichová (CHE)

Mgr. Zuzana Lacovičová - (DEJ, LAT, SED)

RNDr. Ivana Mišíková - triedna učiteľka triede 1.B (CHE, SEC)

Mgr. Monika Pilková - triedna učiteľka triede Kvinta (TSV, SPS, OBN, MDV)

Mgr. Matúš Rohaľ - triedny učiteľ triede 2.A (TSV)

Mgr. Antónia Rožníková - triedna učiteľka triede Sekunda (DEJ, LAT)

PaedDr. Lenka Sijková Sopoligová - (HUV)

Mgr. Tomáš Sluka - triedny učiteľ triede 4.A (BIO, TSV)

P. Mgr. Stanislav Šimkovič, PhD., SchP. - (MAT, SEM, FYZ)

Mgr. Alexandra Škodová - (ANJ)

RNDr. Viera Škripcová - (NEJ)

Mgr. Paulína Švirlochová - triedna učiteľka triede 4.B (ANJ)

Mgr. Ľubomíra Šupalová Martišová - vedúca CVČ

RNDr. Magdalena Tomanová, PhD., - (MAT, CHE, SEC)

PaedDr. Andrea Urbanová, PhD., - (MAT, CHE)

PaedDr. Útla Jana, PhD. - triedna učiteľka triede Septima (FYZ, MAT)

Mgr. Diana Vylamová - (NEJ)

Mgr. Ľubomíra Zahumenská - triedna učiteľka triede 2.B (FYZ, MAT, SEM)

Ing. Gabriela Zelíková - (ANJ, KAJ)

Ing. Ľubica Zollerová - (NEJ, KNJ)

 

Piaristické gymnázium Jozefa Braneckého v Trenčíne

Piaristické gymnázium Jozefa Braneckého
Palackého 4, P.O.Box 86,
912 50 Trenčín

Ústredňa: 032/7432251-53
Sekretariát: 032/7431496
Riaditeľ: 0905/553998
Zborovňa: 032/2851516, 032/2851519

Vedúca jedálne: 032/2851520
Fax: 032/7431495
Email: mail@piar.gtn.sk