Pedagogickí zamestnanci

Domov > O škole > Pedagogickí zamestnanci

Rýchle odkazy

Študent

Rodič

Záujemca o štúdium

 KONZULTAČNÉ HODINY

 

Priezvisko, meno

Triedny uč.

Vyučuje predmety

1.

RNDr. Bagínová Silvia - riaditeľka

 

MAT

2.

Mgr. Cíbiková Miroslava – zástupkyňa r. pre pedagogické činnosti

 

PSY, OBN

3.

Mgr. Bacová Jarmila - zástupkyňa r. pre technicko-ekonomické činnosti

 

INF, SEI

4.

Ing. Balážová Miroslava

 

INF

5.

Mgr. Betáková Anna

 

SJL, LIS

6.

Mgr. Brosková Nadežda

 

ANJ, KAJ

7.

P Bujdák Stanislav, SchP

 Oktáva

MAT, SEM

8.

Mgr. Cibíková Tatiana

 

SJL, LIS

9.

Mgr. Čerňanská  Štefánia

Septima

SJL, LIS

10.

Mgr. Čuláková Martina

 

ANJ, RUJ, KAJ

11.

Ing. Feriancová Viera

 

EKO

12.

Mgr. Fialová Ľubomíra

 

KNB, SJL

13.

Mgr. Gašková Tatiana

2.A

BIO, SEB, GEG

14.

Mgr. Art. Gašpar Martin

Kvarta

UKL, VYV, MDV, OBN

15.

P. Gendiar Juraj, SchP

 

KNB

16.

ThDr. Grabczak Zuzana, PhD  Príma KNB

17.

Mgr. Holúbková Alžbeta

4.A

ANJ

18.

Mgr. Chlebanová Michaela

Sekunda

GEG, SEG, OBN

19.

Mgr. Jakubová Silvia

4.B

ANJ, KAJ

20.

Mgr. Kaššovicová Miroslava

 

TSV

21.

Mgr. Lacovičová Zuzana

1.A

DEJ, SED, LAT, SPS

22.

Mgr. Majčíková Lenka

 

MAT, ANJ

23.

Mgr. Mistríková Mária

1.B

ANJ

24.

RNDr. Mišíková Ivana

2.B

CHE, SEC

25.

Ing. Paulech Michal

 

INF

26.

Mgr. Petrík Danišová Elena

 

SPJ

27.

Mgr. Pilková Monika

Sexta

TSV, OBN, SPS, UKL

28.

Mgr. Rohaľ Matúš

3.A

TSV

29.

Mgr. Rožníková Antónia

Tercia

DEJ, LAT, MDV, OBN

30.

PaedDr. Sijková-Sopoligová Lenka

 

HUV

31.

Mgr. Sluka Tomáš

 

BIO, SEB, GEG

32.

P Mgr. Šimkovič Stanislav, PhD, SchP

 

FYZ, SEF

33.

RNDr. Škripcová Viera

 

NEJ, MAT

34.

RNDr. Tomanová Magdaléna, PhD.

 

MAT, CHE

35.

PaedDr. Urbanová Andrea, PhD.

 

MAT, CHE

36.

Mgr. Vylámová Diana

 Kvinta

NEJ

37.

Mgr. Zahumenská Ľubomíra

3.B

MAT, SEM, FYZ

38.

Ing. Zelíková Gabriela

 

ANJ

39.

Ing. Zollerová Ľubica

 

NEJ, KNJ

40.

Mgr. Šátková Ivana

 

Školský psychológ

41.

Mgr. Šupalová Martišová Ľubomíra

 

Vychovávateľ M-Centrum

 

 

Piaristické gymnázium Jozefa Braneckého v Trenčíne

Piaristické gymnázium Jozefa Braneckého
Palackého 4, P.O.Box 86,
912 50 Trenčín

Email: mail@piar.gtn.sk

Ústredňa: 032/7432251-53
Sekretariát: 032/7431496
Riaditeľ: 0905/553998
Zborovňa: 032/2851516, 032/2851519
Vedúca jedálne: 032/2851520