Školský psychológ

Domov > O škole > Školský psychológ

Rýchle odkazy

Študent

Rodič

Záujemca o štúdium

Školský psychológ: Mgr. Ivana Šátková

Čo odo mňa môžete očakávať: ochotu počúvať bez posudzovania a kritizovania, mlčanlivosť a dôvernosť, sprevádzanie pri riešení problému a v ťažkých situáciách, poradenstvo či nasmerovanie k inému odborníkovi.
Problémy nevyriešim za Vás, ale rada Vám pomôžem získať iný uhol pohľadu a spoločne hľadať možnosti riešenia. Moja práca sa v prvom rade riadi etickým kódexom školského psychológa, mlčanlivosťou a dôvernosťou.
Všetko to, čo nás oberá o radosť zo života stojí za to riešiť. Stretnutie si môžete dohodnúť telefonicky, mailom alebo osobne.

Kontakt:

Edupage (Ivana Šatková)

satkovai@piar.gtn.sk

0948 555 341

Miestnosť:

315 na 3.poschodí (bývalé mCentrum)

Konzultácie:

Pondelok     8:00 – 13:00
                       14:00 – 16:00    rodičia
Utorok        8:00 – 13:00
Streda         8:00 – 13:00
Štvrtok       8:00 – 13:00
Piatok         8:00 – 13:00     
 

Iný čas možný po dohode

 

Etický kódex práce školského psychológa

Náplň práce školského psychológa

 

NÁRODNÝ PROJEKT - Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II.

Piaristické gymnázium Jozefa Braneckého v Trenčíne

Piaristické gymnázium Jozefa Braneckého
Palackého 4, P.O.Box 86,
912 50 Trenčín

Email: mail@piar.gtn.sk

Ústredňa: 032/7432251-53
Sekretariát: 032/7431496
Riaditeľ: 0905/553998
Zborovňa: 032/2851516, 032/2851519
Vedúca jedálne: 032/2851520