g https://www.high-endrolex.com/33 Piaristické gymnázium Jozefa Braneckého, Trenčín

Odhlasovanie a prihlasovanie stravy

Zákonný zástupca dieťaťa/žiaka zo stravovania svoje dieťa odhlasuje pri chorobe, odchode zo školy. Za neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje. Úplné odhlásenie žiaka zo stravy je nutné dohodnúť telefonicky s vedúcou školskej jedálne, číslo tel. ústredne: 032/7432251 alebo priamo 032/2851520.

Odhlásiť stravu na jeden alebo viac dní môžete aj prostredníctvom nasledujúceho formulára, ale najneskôr do 13:00 hod. predchádzajúceho dňa, z ktorého sa chcete odhlásiť.

(t. j. ak sa chcem odhlásiť z obeda na zajtra, tak to môžem urobiť len do 13.hod. dnešného dňa. Pri odhlasovaní sa z obeda na pondelok, tak môžem urobiť v piatok do 13.00 hod. Počas víkendu sa dá odhlásiť až na utorok a nasledujúce dni.)

Údaje žiaka

Meno *

Priezvisko *
Trieda *

Dátum narodenia *

Odhlásiť na jeden deň

Odhlasujem zo stravy na deň
alebo

Odhlásiť na viac dní

Odo dňa

Do dňa
Poznámka