g https://www.high-endrolex.com/33 Štúdium | Piaristické gymnázium, Trenčín
yatırımsız deneme bonusu veren siteler casino siteleri 1xbet üyelik güvenilir poker siteleri güvenilir rulet siteleri bonanza oyna

Štúdium

Domov > Štúdium

Rýchle odkazy

Študent

Rodič

Záujemca o štúdium

Piaristické gymnázium Jozefa Braneckého je cirkevná škola. Škola poskytuje všeobecné vzdelanie, ktoré je pre študentov prípravou na ďalšie štúdium na slovenských a zahraničných vysokých školáchPonúka aj živú skúsenosť, že medzi vzdelaním a vierou nie je rozpor, ale syntéza. 

Piaristické gymnázium Jozefa Braneckého má dve formy štúdia.  

  • štvorročná forma štúdia - prijímaní žiaci, ktorí získali nižšie stredné vzdelanie a úspešne absolvovali deviaty ročník základnej školy. 

  • osemročná forma štúdia - prijímaní žiaci, ktorí získali primárne vzdelanie a úspešne absolvovali 5. ročník základnej školy. 

Žiak získa úplné stredné všeobecné vzdelanie úspešným absolvovaním posledného ročníka najmenej štvorročného a najviac osemročného vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v gymnáziu, ktorý sa ukončuje maturitnou skúškou; dokladom o získanom stupni vzdelania je vysvedčenie o maturitnej skúške. 

Záväzným dokumentom pre vzdelávanie je Štátny vzdelávací program pre gymnáziá v Slovenskej republike, ISCED 3A - vyššie sekundárne vzdelávanie, z ktorého vychádza školský vzdelávací program. 

Cudzie jazyky – vyučujú sa dva z uvedených jazykov: anglický jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk, španielsky jazyk a taliansky jazyk.  

V škole sa vyučuje katolícke boženstvo. 

V rámci učebného plánu škola vytvára priestor na vlastnú profiláciu žiaka prostredníctvom voliteľných predmetov. Do 3. ročníka si žiaci vyberajú 1 voliteľný predmet s časovou dotáciou 2 vyučovacie hodiny.  

Vo štvrtom ročníku majú 16 vyučovacích hodín pozostávajúcich z povinných predmetov a 14 vyučovacích hodín si žiaci vyberú z voliteľných predmetov.   

Povinnou súčasťou vyučovania sú účelové cvičenia na ochranu človeka a prírody v prvom a druhom ročníku; základný lyžiarsky výchovno-vzdelávací kurz v prvom ročníku; základný plavecký kurz v rámci hodín telesnej výchovy v druhom ročníku a samostatný kurz ochrany života a zdravia v treťom ročníku. 

V rodinnej atmosfére učitelia vzdeláva a sprevádzajú žiakov, aby spoznali svoje silné stránky, tvorili zdravé vzťahy, pripravili sa na život a načerpali duchovné bohatstvo. Víziou školy nové generácie hodnotovo zakorenených ľudí, ktorí objavujú svoju jedinečnosť a poslanie a sú pripravení pretvárať spoločnosť v láske k Pravde, Dobru a Kráse. 

 

Oznam

 
27
jún
Oznam

Potvrdenie o návšteve školy, prípadne iné potvrdenie si žiaci môžu počas prázdnin vybaviť na sekretariáte školy takto:

Výsledky prijímacích skúšok do 1. ročníka pre šk.r. 2024/25

RNDr. Silvia Bagínová
17
máj
Výsledky prijímacích skúšok do 1. ročníka pre šk.r. 2024/25

Výsledky prijímacích skúšok do 1. ročníka pre šk.r. 2024/25

Výsledky prijímacích skúšok do osemročnej formy štúdia pre šk.r. 2024/25

RNDr. Silvia Bagínová
17
máj
Výsledky prijímacích skúšok do osemročnej formy štúdia pre šk.r. 2024/25

Výsledky prijímacích skúšok do osemročnej formy štúdia pre šk.r. 2024/25

Kritériá prijímacieho konania do osemročnej formy štúdia pre šk. rok 2024/2025

 
30
nov
Kritériá prijímacieho konania do osemročnej formy štúdia pre šk. rok 2024/2025

Kritéria prijímacieho konania do osemročnej formy štúdia

Kritériá prijímacieho konania do štvorročnej formy štúdia pre šk. rok 2024/2025

 
30
nov
Kritériá prijímacieho konania do štvorročnej formy štúdia pre šk. rok 2024/2025

Kritériá prijímacieho konania do štvorročnej formy štúdia

https://www.high-endrolex.com/33
Piaristické gymnázium Jozefa Braneckého v Trenčíne

Piaristické gymnázium Jozefa Braneckého
Palackého 4, P.O.Box 86,
https://www.high-endrolex.com/33 912 50 Trenčín

Email: mail@piar.gtn.sk

Ústredňa: 032/7432251-53
Sekretariát: 032/7431496
Riaditeľ: 0905/553998
Zborovňa: 032/2851516, 032/2851519
Vedúca jedálne: 032/2851520