g Štúdium | Piaristické gymnázium, Trenčín

Štúdium

Domov > Štúdium

Rýchle odkazy

Študent

Rodič

Záujemca o štúdium

Informácie k prijímacím skúškam pre školský rok 2023/2024

Piaristické gymnázium Jozefa Braneckého v Trenčíne otvorí v šk. roku 2023/2024:

Prijímacie skúšky do štvorročnej aj osemročnej formy štúdia sa konajú 4. mája a 9. mája 2023.

Rodič podáva prihlášku na obe formy štúdia do 20. marca 2023 na základnej škole, ktorú žiak navštevuje.

 

Dozvedieť sa o nás viac môžete aj prostredníctvom školského facebooku https://www.facebook.com/piar.gtn.sk/ alebo instagramu https://www.instagram.com/piarak.sk/?hl=en .

 

Výsledky prijímacích skúšok do 1. ročníka pre šk.r. 2023/24

RNDr. Silvia Bagínová
19
máj
Výsledky prijímacích skúšok do 1. ročníka pre šk.r. 2023/24

Výsledky prijímacích skúšok do 1. ročníka pre šk.r. 2023/24

Výsledky prijímacích skúšok do Prímy pre šk.r. 2023/24

RNDr. Silvia Bagínová
19
máj
Výsledky prijímacích skúšok do Prímy pre šk.r. 2023/24

Výsledky prijímacích skúšok do Prímy pre šk.r. 2023/24

Kritériá prijímacieho konania do štvorročnej formy štúdia pre šk. rok 2023/2024

 
30
nov
Kritériá prijímacieho konania do štvorročnej formy štúdia pre šk. rok 2023/2024

Kritériá prijímacieho konania do štvorročnej formy štúdia

Kritériá prijímacieho konania do osemročnej formy štúdia pre šk. rok 2023/2024

 
30
nov
Kritériá prijímacieho konania do osemročnej formy štúdia pre šk. rok 2023/2024

Kritéria prijímacieho konania do osemročnej formy štúdia

Piaristické gymnázium Jozefa Braneckého v Trenčíne

Piaristické gymnázium Jozefa Braneckého
Palackého 4, P.O.Box 86,
912 50 Trenčín

Email: mail@piar.gtn.sk

Ústredňa: 032/7432251-53
Sekretariát: 032/7431496
Riaditeľ: 0905/553998
Zborovňa: 032/2851516, 032/2851519
Vedúca jedálne: 032/2851520