Štúdium

Domov > Štúdium

Rýchle odkazy

Študent

Rodič

Záujemca o štúdium

Informácie k prijímacím skúškam pre školský rok 2022/2023

Piaristické gymnázium Jozefa Braneckého v Trenčíne príjme:

do osemročnej formy štúdia (žiaci 5. ročníka ZŠ) 1 triedu - 24 žiakov
do štvorročnej formy štúdia (žiaci 9. ročníka) 2 triedy - po 27 žiakocv

Prijímacie skúšky do štvorročnej aj osemročnej formy štúdia sa konajú 2. a 9. mája 2022.

Škola zverejní najneskôr do 28. februára 2022 podmienky prijatia.

Rodič podáva prihlášku na obe formy štúdia do 20. marca 2022 na základnej škole, ktorú žiak navštevuje.

Všetky uvedené informácie budú v platnosti, ak Ministerstvo školstva nevydá iné nariadenia kvôli pandemickej situácii.

Z dôvodu pandemickej situácie sa Deň otvorených dverí v školskom roku 2021/22 nebude konať klasickou formou. Do priestorov školy a na vyučovacie hodiny sa môžete pozrieť prostredníctvom školského facebooku https://www.facebook.com/piar.gtn.sk/ alebo instagramu https://www.instagram.com/piarak.sk/?hl=en, kde priebežne dopĺňame, čo sa u nás deje.

 

Výsledky prijímacích skúšok do 1. ročníka pre šk.r. 2022/23

RNDr. Silvia Bagínová
08
jún
Výsledky prijímacích skúšok do 1. ročníka pre šk.r. 2022/23

Prijímacie konanie pre školský rok 2022/2023 je na Piaristickom gymnáziu Jozefa Braneckého v Trenčíne ukončené. Do 4-ročnej formy štúdia bolo prijatých 54 žiakov, do 8-ročnej formy štúdia 24 žiakov. Povolená kapacita pre obe formy štúdia je naplnená, 2. kolo prijímacích skúšok sa nebude konať.

Výsledky prijímacích skúšok do Prímy pre šk.r. 2022/23

RNDr. Silvia Bagínová
08
jún
Výsledky prijímacích skúšok do Prímy pre šk.r. 2022/23

Prijímacie konanie pre školský rok 2022/2023 je na Piaristickom gymnáziu Jozefa Braneckého v Trenčíne ukončené. Do 4-ročnej formy štúdia bolo prijatých 54 žiakov, do 8-ročnej formy štúdia 24 žiakov. Povolená kapacita pre obe formy štúdia je naplnená, 2. kolo prijímacích skúšok sa nebude konať.

Kritériá prijímacieho konania do štvorročnej formy štúdia pre šk. rok 2022/2023

 
28
jan
Kritériá prijímacieho konania do štvorročnej formy štúdia pre šk. rok 2022/2023

Kritériá prijímacieho konania do štvorročnej formy štúdia

Kritériá prijímacieho konania do osemročnej formy štúdia pre šk. rok 2022/2023

 
28
jan
Kritériá prijímacieho konania do osemročnej formy štúdia pre šk. rok 2022/2023

Kritéria prijímacieho konania do osemročnej formy štúdia

Piaristické gymnázium Jozefa Braneckého v Trenčíne

Piaristické gymnázium Jozefa Braneckého
Palackého 4, P.O.Box 86,
912 50 Trenčín

Ústredňa: 032/7432251-53
Sekretariát: 032/7431496
Riaditeľ: 0905/553998
Zborovňa: 032/2851516, 032/2851519

Vedúca jedálne: 032/2851520
Fax: 032/7431495
Email: mail@piar.gtn.sk