Štúdium

Domov > Štúdium

Rýchle odkazy

Študent

Rodič

Záujemca o štúdium

Informácie k prijímacím skúškam pre školský rok 2020/2021

Piaristické gymnázium Jozefa Braneckého v Trenčíne príjme:

do osemročnej formy štúdia (žiaci 5. ročníka ZŠ) 1 triedu
do štvorročnej formy štúdia (žiaci 9. ročníka) 2 triedy

Prijímacie skúšky do štvorročnej aj osemročnej formy štúdia sa konajú 11. a 14. mája 2020.

Škola zverejní najneskôr do 31. marca 2020 podmienky prijatia.

Rodič podáva prihlášku na obe formy štúdia do 10. apríla na základnej škole, ktorú žiak navštevuje a riaditeľ základnej školy odošle potvrdenú prihlášku na naše gymnázium najneskôr do 20. apríla 2020.

Deň otvorených dverí sa uskutoční 23.1.2020.

 

 

 

Kritériá prijímacieho konania do osemročnej formy štúdia pre šk. rok 2020/2021

 
28
máj
Kritériá prijímacieho konania do osemročnej formy štúdia pre šk. rok 2020/2021

Kritéria prijímacieho konania do osemročnej formy štúdia

Výsledky a informácie k prijímacím skúškam do 1. ročníka pre šk.r. 2020/21

RNDr. Silvia Bagínová
26
máj
Výsledky a informácie k prijímacím skúškam do 1. ročníka pre šk.r. 2020/21

Výsledky a informácie k výsledkom prijímacích skúšok do 1. ročníka:

Kritériá prijímacieho konania do štvorročnej formy štúdia pre šk. rok 2020/2021

 
06
máj
Kritériá prijímacieho konania do štvorročnej formy štúdia pre šk. rok 2020/2021

Kritériá prijímacieho konania do štvorročnej formy štúdia

Maturitné skúšky v šk.r. 2019/2020

 
24
apr
Maturitné skúšky v šk.r. 2019/2020

Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vydal 23. apríla 2020 rozhodnutie, v ktorom určuje termíny a organizáciu internej časti maturitnej skúšky.

Informácie k prijímacím skúškam

 
31
mar
Informácie k prijímacím skúškam

Minister určuje termín podávania prihlášok na štúdium na stredných školách zákonným zástupcom žiaka riaditeľovi základnej školy do 15. mája 2020.

Piaristické gymnázium Jozefa Braneckého v Trenčíne

Piaristické gymnázium Jozefa Braneckého
Palackého 4, P.O.Box 86,
912 50 Trenčín

Ústredňa: 032/7432251-53
Sekretariát: 032/7431496
Zborovňa: 032/2851516, 032/2851519

Vedúca jedálne: 032/2851520
Fax: 032/7431495
Email: mail@piar.gtn.sk