Štúdium

Domov > Štúdium

Rýchle odkazy

Študent

Rodič

Záujemca o štúdium

Informácie k prijímacím skúškam pre školský rok 2019/2020

Piaristické gymnázium Jozefa Braneckého v Trenčíne príjme:

do osemročnej formy štúdia (žiaci 5. ročníka ZŠ) 1 triedu
do štvorročnej formy štúdia (žiaci 9. ročníka) 2 triedy

Prijímacie skúšky do štvorročnej aj osemročnej formy štúdia sa konajú 13. a 16. mája 2019.

Škola zverejní najneskôr do 31. marca 2019 podmienky prijatia.

Rodič podáva prihlášku na obe formy štúdia do 10. apríla na základnej škole, ktorú žiak navštevuje a riaditeľ základnej školy odošle potvrdenú prihlášku na naše gymnázium najneskôr do 20. apríla 2019.

Deň otvorených dverí sa uskutoční 24.1.2019.

 

KRITÉRIÁ prijímacieho konania do štvorročnej formy štúdia pre školský rok 2019/2020

KRITÉRIÁ prijímacieho konania do osemročnej formy štúdia pre školský rok 2019/2020

 

Výsledky prijímacích skúšok

 
16
máj
Výsledky prijímacích skúšok

Výsledky prijímacích skúšok pre školský rok 2019/2020

Piaristické gymnázium Jozefa Braneckého v Trenčíne

Piaristické gymnázium Jozefa Braneckého
Palackého 4, P.O.Box 86,
912 50 Trenčín

Ústredňa: 032/7432251-53
Sekretariát: 032/7431496
Zborovňa: 032/2851516, 032/2851519

Vedúca jedálne: 032/2851520
Fax: 032/7431495
Email: mail@piar.gtn.sk