Maturitné skúšky

Domov > Štúdium > Maturitné skúšky

Rýchle odkazy

Študent

Rodič

Záujemca o štúdium

Informácie k maturitným skúškam v šk. roku 2019/2020

Piaristické gymnázium Jozefa Braneckého v Trenčíne

Piaristické gymnázium Jozefa Braneckého
Palackého 4, P.O.Box 86,
912 50 Trenčín

Ústredňa: 032/7432251-53
Sekretariát: 032/7431496
Zborovňa: 032/2851516, 032/2851519

Vedúca jedálne: 032/2851520
Fax: 032/7431495
Email: mail@piar.gtn.sk