Prijímacie skúšky

Domov > Štúdium > Prijímacie skúšky

Rýchle odkazy

Študent

Rodič

Záujemca o štúdium

Informácie k prijímacím skúškam pre školský rok 2023/2024

Piaristické gymnázium Jozefa Braneckého v Trenčíne príjme:

do osemročnej formy štúdia (žiaci 5. ročníka ZŠ) 1 triedu
do štvorročnej formy štúdia (žiaci 9. ročníka) 2 triedy

Prijímacie skúšky do štvorročnej aj osemročnej formy štúdia sa konajú 4. a 9. mája 2023.

Škola zverejní najneskôr do 30. novembra 2022 podmienky prijatia.

Rodič podáva prihlášku na obe formy štúdia do 20. marca 2023 na základnej škole, ktorú žiak navštevuje.

 

Priestory a život školy Vám ukážeme 25. januára 2023, kedy organizujeme Deň otvorených dverí, na ktorý Vás srdečne pozývame

Dozvedieť sa o nás viac môžete aj prostredníctvom školského facebooku https://www.facebook.com/piar.gtn.sk/ alebo instagramu https://www.instagram.com/piarak.sk/?hl=en .

 

Kritériá prijímacieho konania do štvorročnej formy štúdia pre šk. rok 2023/2024

Kritériá prijímacieho konania do osemročnej formy štúdia pre šk. rok 2023/2024

Piaristické gymnázium Jozefa Braneckého v Trenčíne

Piaristické gymnázium Jozefa Braneckého
Palackého 4, P.O.Box 86,
912 50 Trenčín

Email: mail@piar.gtn.sk

Ústredňa: 032/7432251-53
Sekretariát: 032/7431496
Riaditeľ: 0905/553998
Zborovňa: 032/2851516, 032/2851519
Vedúca jedálne: 032/2851520