Prijímacie skúšky

Domov > Štúdium > Prijímacie skúšky

Rýchle odkazy

Študent

Rodič

Záujemca o štúdium

Informácie k prijímacím skúškam pre školský rok 2021/2022

Piaristické gymnázium Jozefa Braneckého v Trenčíne príjme:

do osemročnej formy štúdia (žiaci 5. ročníka ZŠ) 1 triedu
do štvorročnej formy štúdia (žiaci 9. ročníka) 2 triedy

Prijímacie skúšky do štvorročnej aj osemročnej formy štúdia sa konajú 3. a 10. mája 2021.

Škola zverejní najneskôr do 26. februára 2021 podmienky prijatia.

Rodič podáva prihlášku na obe formy štúdia do 8. apríla na základnej škole, ktorú žiak navštevuje a riaditeľ základnej školy odošle potvrdenú prihlášku na naše gymnázium najneskôr do 16. apríla 2021.

Deň otvorených dverí sa uskutočnil elektronickou formou 5.2.2021.

Všetky uvedené informácie budú v platnosti, ak Ministerstvo školstva nevydá iné nariadenia kvôli pandemickej situácii.

Piaristické gymnázium Jozefa Braneckého v Trenčíne

Piaristické gymnázium Jozefa Braneckého
Palackého 4, P.O.Box 86,
912 50 Trenčín

Ústredňa: 032/7432251-53
Sekretariát: 032/7431496
Riaditeľ: 0905/553998
Zborovňa: 032/2851516, 032/2851519

Vedúca jedálne: 032/2851520
Fax: 032/7431495
Email: mail@piar.gtn.sk