Voliteľné predmety

Domov > Štúdium > Voliteľné predmety

Rýchle odkazy

Študent

Rodič

Záujemca o štúdium

Pre výber voliteľných predmetov sú v súlade s platným školským vzdelávacím programom rezervované voliteľné hodiny nasledovným spôsobom:

  1. do 3. ročníka štvorročného štúdia a do 7. ročníka  osemročného štúdia si žiaci 2. ročníka štvorročného štúdia a žiaci 6. ročníka osemročného štúria  z ponuky voliteľných predmetov vyberajú 1 voliteľný predmet s dvojhodinovou týždennou dotáciou,
  2. do 4. ročníka štvorročného štúdia a do 8. ročníka osemročného štúdia si žiaci 3. ročníka štvorročného štúdia a žiaci 7.  ročníka osemročného štúdia z ponuky voliteľných predmetov vyberajú voliteľné predmety  v rozsahu 14 hodín za týždeň.

POKYNY PRE ŽIAKOV

Piaristické gymnázium Jozefa Braneckého v Trenčíne

Piaristické gymnázium Jozefa Braneckého
Palackého 4, P.O.Box 86,
912 50 Trenčín

Email: mail@piar.gtn.sk

Ústredňa: 032/7432251-53
Sekretariát: 032/7431496
Riaditeľ: 0905/553998
Zborovňa: 032/2851516, 032/2851519
Vedúca jedálne: 032/2851520