Udalosti - Ostatné

Domov > Udalosti > Ostatné

Rýchle odkazy

Študent

Rodič

Záujemca o štúdium

Micro:bity – projekt Enter

Mgr. Jarmila Bacová
15
okt
Micro:bity – projekt Enter

Minulý rok sme sa zapojili do projektu Enter od Telecomu pri Nadácii Pontis. Získali sme finančné prostriedky na zakúpenie micro:bitov.

Milión detí sa modlí ruženec

ThDr. Zuzana Grabczak, PhD.
14
okt
Milión detí sa modlí ruženec

Október je tradične mesiacom modlitby posvätného ruženca. Pápežská nadácia ACN - Pomoc trpiacej Cirkvi pozýva farnosti, materské školy, školy a rodiny na Slovensku, aby sa zapojili do celosvetovej modlitbovej akcie „Milión detí sa modlí ruženec za jednotu a pokoj ”.

Štipendiá v školskom roku 2021/2022

 
09
sep
Štipendiá v školskom roku 2021/2022

Poskytovanie stredoškolských štipendií sa realizuje podľa zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školského zákona), podľa § 149 Štipendium.

Organizácia vyučovania na začiatku školského roka

Mgr. Miroslava Cíbiková
30
aug
Organizácia vyučovania na začiatku školského roka

Časový harmonogram začiatku školského roka 2021/2022 - štvrtok 2.9.

Nové číslo školského časopisu

 
22
mar
Nové číslo školského časopisu

Časo-opis - Útek ... druhé číslo v tomto školskom roku

...z denníka jednej praktikantky alebo ako tretiaci stvorili podcast o svete práce

Katarína Plevová
14
mar
...z denníka jednej praktikantky alebo ako tretiaci stvorili podcast o svete práce

Absolventka našej školy Katka Plevová a zároveň nádejná budúca učiteľka (OBN - DEJ) realizovala u nás svoju výstupnú prax. Môžete si prečítať jej zážitky a v závere sa prekliknúť a vypočuť si podcasty žiakov 3. B triedy. Sme hrdí, že máme takýchto šikovných súčasných aj bývalých študentov...

Možnosť darovať 2% z daní...

Združenie rodičov pri PGJB
17
feb
Možnosť darovať 2% z daní...

Informácie ohľadom možnosti darovať 2% z daní Rodičovskému združeniu pri PGJB

Piaristické gymnázium Jozefa Braneckého v Trenčíne

Piaristické gymnázium Jozefa Braneckého
Palackého 4, P.O.Box 86,
912 50 Trenčín

Ústredňa: 032/7432251-53
Sekretariát: 032/7431496
Riaditeľ: 0905/553998
Zborovňa: 032/2851516, 032/2851519

Vedúca jedálne: 032/2851520
Fax: 032/7431495
Email: mail@piar.gtn.sk