Udalosti - Piarissimo

Domov > Udalosti > Piarissimo

Rýchle odkazy

Študent

Rodič

Záujemca o štúdium

Školský spevácky zbor Piaristického gymnázia Jozefa Braneckého v Trenčíne vznikol po obnovení činnosti školy v roku 1990. Na začiatku účinkoval iba pri rôznych školských akciách. V roku 1999 sa z bežného mládežníckeho gospelového zboru vyprofiloval na klasický miešaný zbor, ktorý interpretuje viachlasné svetské i duchovné skladby rôznych štýlových období – od gregoriánskeho chorálu, cez renesanciu, baroko až po súčasnú modernú duchovnú a svetskú hudbu. V jeho repertoári možno nájsť napr. slovenské ľudové piesne, diela starých majstrov, súčasnú zborovú literatúru, hudbu z filmov ako i černošské spirituály a mnohé iné.
Účinkoval na rôznych benefičných koncertoch spolu s mnohými slovenskými umelcami (M. Babjak, J. Babjak, T. Kružliaková-Babjaková, P. Remenár, F. Ďuriač, F. Pergler, A. Vizvári, S. Martausová, K. Pulišová a i.), zahraničnými umelcami (S. Nell, M. Hammerle Bortolotti, D. Močnik) a významným slovenským orchestrom ŠKO Žilina. Je aktívnym účastníkom spoločného projektu stretávania sa školských speváckych zborov troch slovanských krajín z miest - Krakov, Ľubľana a Trenčín, ktorý trvá už 15 rokov. Vystupoval na viacerých zborových festivaloch v Čechách a na Slovensku. V komornej zostave sa viackrát zúčastnil na najväčšom open air festivale na Slovensku Bažant POHODA. Aktívne spolupracuje s Komorným orchestrom Základnej umeleckej školy Karola Pádivého v Trenčíne. Z jeho koncertnej činnosti možno spomenúť tradičné dva koncerty v Trenčíne (Trojkráľový a Záverečný školský koncert), množstvo jeho koncertov v blízkom okolí ako aj v iných slovenských mestách, účinkovanie na prenosoch sv. omší na Rádiu Lumen a v Slovenskej televízii.
Počet jeho členov je pohyblivý, tento školský rok je to okolo 50. Tvoria ho študenti, absolventi a profesori gymnázia. Stretávajú sa na pravidelných nácvikoch dvakrát do týždňa. Vekové rozpätie jeho členov je 13-25 rokov. Od 6. januára 2010 nesie meno PIARISSIMO (pri príležitosti 10. výročia jeho založenia).
Jeho umeleckým vedúcim a dirigentom od jeho vzniku je Martin Holúbek (1973), absolvent Súkromného konzervatória D. Kardoša v Topoľčanoch, momentálne pôsobiaci ako hlasový pedagóg na ZUŠ K. Pádivého Trenčín, kde zároveň vedie aj Detský spevácky zbor ZUŠ. Patrí k zakladajúcim členom Slovenského speváckeho zboru ADOREMUS (1992) a bol aktívnym členom Komorného zboru Konzervatória v Bratislave a dirigentom Farského spevokolu NATIVITATIS Trenčín, ktorý viedol 20 rokov.

Zbor funguje aj s grantovou podporou Mesta Trenčín.

Hudba, ktorá opäť spájala...

Alexandra Mikušincová, 3.A
22
mar
Hudba, ktorá opäť spájala...

Tak ako každý rok, aj tentokrát sa stretli tri mládežnícke spevácke zbory z troch krajín. Tento rok to bolo o niečo špeciálnejšie, pretože toto stretnutie bolo výročné. Je to už 20 rokov, čo sa vždy v inom meste stretávajú zbory z Krakova, Ľubľany a Trenčína a spoločne potešujú svoje okolie krásnou hudbou.

Cantare Choraliter

Ema Nemčovičová
20
apr
Cantare Choraliter

V piatok 13. apríla 2018 sa náš školský spevácky zbor „Piarissimo“ zúčastnil na II. ročníku festivalu (stredo)školských speváckych zborov s názvom „Cantare Choraliter“, ktorý usporiadalo domáce Gymnázium sv. Andreja v Ružomberku v spolupráci s Katedrou hudby Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku.

Piarissimo v Slovinsku

Ema Nemčovičová
07
mar
Piarissimo v Slovinsku

Ku koncu februára sa Piarissimo, na čele s dirigentom Martinom Holúbkom, zúčastnilo už po devätnásty raz stretnutia speváckych zborov - tentokrát v Ľubľane. Spolu s poľskými i slovinskými speváckymi zoskupeniami tam na nás čakalo mnoho koncertov.

My a Velehrad

Renáta Iršová
29
nov
My a Velehrad

Milujem, keď je vonku príjemne chladno a svieti slnko. V duchu krásneho jesenného počasia sa aj tento rok konal VII. ročník Festivalu duchovnej hudby na Velehrade.

Piarissimo v Krakove

Renáta Iršová
29
mar
Piarissimo v Krakove

Už osemnásť rokov sa konajú každoročné stretnutia troch speváckych zborov z miest Trenčín, Krakov a Ľubľana. Každý rok je koncert v inej krajine a tentokrát vyšlo poradie na Krakov.

Piaristické gymnázium Jozefa Braneckého v Trenčíne

Piaristické gymnázium Jozefa Braneckého
Palackého 4, P.O.Box 86,
912 50 Trenčín

Ústredňa: 032/7432251-53
Sekretariát: 032/7431496
Zborovňa: 032/2851516, 032/2851519

Vedúca jedálne: 032/2851520
Fax: 032/7431495
Email: mail@piar.gtn.sk